Test egzaminacyjny

Paszport UK

Life In The UK Test 2017 - obywatelstwo brytyjskie

About tests

Life in The UK TEST 2017

Komputerowy Test 2017 'Life In The UK Test 2017 for British Citizenship' stanowi jedno z wymagań dla osób starających się o stały pobyt w Wielkiej Brytanii lub naturalizację jako obywatela brytyjskiego. Test składa się z 24 pytań i trwa 45 minut. Trzeba będzie uzyskać co najmniej wynik 75% aby zdać egzamin na brytyjskie obywatelstwo. Test oparty jest na rozdziałach 1, 2, 3, 4 i 5 “Life in the UK Handbook 3rd Edition: A Guide for New Residents”.

Celem tej strony jest przygotowanie do urzędowego testu 'Life In The UK Test 2017 for British Citizenship'. Pytania mogą być trudniejsze niż na egzaminie. Zalecamy, aby spróbować zaliczyć test przynajmiej raz. Będziemy stale aktualizować nasze pytania, by być najlepszym. Test na Brytyjskie obywatelstwo nie uległ zmianie i jest ważny od roku 2014.