Język angielski - zatwierdzone kwalifikacje

Znajomość języka angielskiego możesz potwierdzić poprzez udział w teście kwalifikacyjnym w jednym z centrum testowym.

Kwalifikacje językowe uznawane są tylko przy okazaniu certyfikatu lub wyników online z danego centrum egzaminacyjnego.

Uznawane są tylko egzaminy kwalifikacyjne na poziomie ESOL. Nie uznaje się kwalifikacji językowych na poziomie A - GCSE lub National Vocational Qualification NVQ.

Jeśli masz niewystarczające kwalifikacje

Niektóre testy kwalifikacyjne ważne są przez 2 ostatnie lata. W przypadku kwalifikalności na poziomie B1 można nadal z niego korzystać jeżeli termin jego zdania nie przekroczył 2 lata tylko w dwóch przypadkach.

Jeśli ubiegasz się o obywatelstwo Wielkiej Brytanii

Test na poziomie B1 jest w trakcie robienia i w tym samym czasie ubiegasz się o obywatelstwo.

Jeżeli masz zdany test na poziomie B1 nie musisz ponownie go przechodzić nawet jak nie ma go na liście uznawanych testów.

Ubiegasz się o osiedlenie w Wielkiej Brytanii

Test na poziomie B1 jest uznawany jeżeli są spełnione dwa przypadki:

  • jest na aktualnej liście testów
  • został przyjęty do innej aplikacji imigracyjnej w Wielkiej Brytanii, na przykład, kiedy dostałeś pozwolenie na wjazd